ขั้นตอนการร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

  1. ให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวและอีเมล์ของท่านให้ครบถ้วน
  2. กลุ่มกฎหมายและคดีจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
  3. หากท่านประสงค์จะส่งเอกสารเพิ่มเติม สามารถจัดส่งได้หลังจากได้รับการตอบกลับแล้ว
  4. หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-112333 ต่อ 503