ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1(ผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 – 6 สพม.เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1