วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 -6 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม VDO Conference จากห้องประชุมปกิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. 5 เพื่อทราบนโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1