วันที่ (19 ธ.ค.2562) เวลา 15.00 น.ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินจาก “โครงการ กองทุนปันสุขให้น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1″ จำนวน 2,000.-บาท และสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ที่ประสบเหตุบ้านถูกไฟไหม้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  สร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย