ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

– เอกสารประกาศผลการสรรหาฯ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.