z]ประกาศผล ผู้ที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณพ.ศ2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ไฟล์ดาวน์โหลด : ประกาศผล ผู้ที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณพ.ศ2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1