ประกาศมาตรการ กลไกและระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563