ประกาศโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก เรื่องบประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน