ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างได้ที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันทำการหรือทางหมายเลขโทรศัหท์
053-329198
—-กำหนดขายทอดตลาด 1 มีนาคม 2564
—ราคากลางในการขายทอดตลาด 10,155.13 บาท

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.