สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี

       วันที่ 7 เมษายน 2563 นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1)ในฐานะประธานกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายจำเนียร ไตรมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) คณะกรรมการ ร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชุดที่ 1 จำนวน 3 ราย  ได้แก่
1.นายชีวัน อนัญญาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้ว
2.
นายอินทร ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแดง
3.
นายศักดิ์ดา เปลี่ยนเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
ในการนี้ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู่การดำเนินงานของโรงเรียน มีกระบวนการ มีนวัตกรรมในเชิงบริหาร นำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.