นายสมโภชน์  ศรีชะนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วย นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา นายอุทัย ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามเสนอข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบครึ่งปีแรก (1 ต.ค.2563 – 31 มี.ค.2563)  วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนสังวาลวิทยา เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ และโรงเรียนศรีเนรูห์  อำเภอเมืองเชียงใหม่

ขอบคุณภาพประกอบจาก นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว / นายอินชม ยะมะโน