ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นายสมโภชน์ ศรีชะนา ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ในโอกาสนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพงและอำเภอแม่ออน ร่วมให้การต้อนรับ วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1