ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนบ้านบวกค้างประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 9,000.- บาท วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านบวกค้าง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5344 6754