เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1Read More →

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ดาวน์โหลดRead More →

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – เอกสารประกาศผลการสรรหาฯRead More →

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรับสมัครฯ ใบสมัครพนักงานราชการฯRead More →

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เอกสารแนบRead More →

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2563  วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลดRead More →

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ >>>>ประกาศการรับสมัครฯ >>>>ใบสมัครฯ  Read More →

ประกาศ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาเช่าจ้างให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 Cluster 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)Read More →