ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึRead More →

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดRead More →

นายสมโภชน์  ศรีชะนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทRead More →

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนRead More →

นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึRead More →

อาคารรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  เป็นอาคารเรียนแบบ สปช.. 10Read More →

วันที่ (19 ธ.ค.2562) เวลา 15.00 น.ดร.อวยชัย ศรีตระRead More →

  ที่ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษาปรRead More →