วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ดร.อวยชัย ศรีดระกูล รองผูRead More →

วันที่ (19 พ.ย.2562) เวลา 08.30 น.ที่ห้องประชุมล้าRead More →

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.Read More →

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาRead More →

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. ข้าราชการและRead More →

ที่ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรRead More →

       ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทRead More →

       นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทRead More →