วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.Read More →

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาRead More →

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. ข้าราชการและRead More →

ที่ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรRead More →

       ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทRead More →

       นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทRead More →

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ตรวจราชการของ สำนักงานคณRead More →

>> วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.– 15.3Read More →

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหRead More →

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึRead More →