วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ตรวจราชการของ สำนักงานคณRead More →

>> วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.– 15.3Read More →

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหRead More →

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึRead More →

       ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทRead More →

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานRead More →