ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึRead More →

       ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทRead More →

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานRead More →