วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายเจตย์ สะสะรRead More →

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสRead More →

วันที่ 17 มิถุนายน 2563  ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยกRead More →

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดRead More →

       ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทRead More →

       นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทRead More →

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ตรวจราชการของ สำนักงานคณRead More →

>> วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.– 15.3Read More →

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหRead More →

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต Read More →