ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – เอกสารประกาศผลการสรรหาฯRead More →

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรับสมัครฯ ใบสมัครพนักงานราชการฯRead More →

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เอกสารแนบRead More →

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2563  วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลดRead More →

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (รอบวันที่ 11 เมษายน 63 – 25 เมษายน 63) โอนเงินวันที่ 29 เมษายน 2563Read More →