ขั้นตอนการตั้งคำถาม/แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

1.กำหนดเรื่องคำถามและแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ (แถบเสมือนจริง)

2.กรอกข้อมูลส่วนตัวและอีเมล์ให้ครบถ้วน

3.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1  จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

6+6=

ดูข้อคำถามและการตอบคำถาม