บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ ของข้าราชการใน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

>>>>>คลิก<<<<<<

หรือ สแกน QR - CODE ด้านล่าง

สรุปบัญชีลงเวลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

>>>>>>คลิก<<<<<<