กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(DLICT) สพป.เชียงใหม่ เขต1 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์และการใช้สื่อฮาร์ดดิสก์ DLTV

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 พร้อมด้วย นางสาว นภิศชญา คำทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ,นางธัชกร พรเวียง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ,นางจินดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์และการใช้สื่อฮาร์ดดิสก์ DLTV โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต1