ข่าวกิจกรรม สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Patcharee

3 พ.ค. 2022

Patcharee

19 เม.ย. 2022

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Patcharee

25 เม.ย. 2022

กลุ่มนโยบายและแผน

4 เม.ย. 2022

Patcharee

14 มี.ค. 2022

Patcharee

7 มี.ค. 2022


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กลุ่มนโยบายและแผน

3 เม.ย. 2022

Patcharee

14 มี.ค. 2022

กลุ่มนโยบายและแผน

28 ก.พ. 2022

กลุ่มนโยบายและแผน

28 ก.พ. 2022

กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

Patcharee

22 เม.ย. 2022

กลุ่มนโยบายและแผน

5 เม.ย. 2022

จดหมายข่าว สพป.เชียงใหม่ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน
ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ติดต่อเราได้ที่ : 053-112333

โทรสาร : 053-112677
https://www.chiangmaiarea1.go.th
ict@chiangmaiarea1.go.th

หมายเลขภายใน

📞 ต่อ 406 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
📞 ต่อ 101, 107-110, 444 : กลุ่มอำนวยการ
📞 ต่อ 311-314 : กลุ่มนโยบายและแผน
📞 ต่อ 201-202 : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 319 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

📞 ต่อ 209, 211, 213, 218 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
📞 ต่อ 103-105 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
📞 ต่อ 214-217 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 315 : หน่วยตรวจสอบภายใน
📞 ต่อ 310 : กลุ่มกฎหมายและคดี