ข่าวกิจกรรม สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Patcharee

27 ต.ค. 2021

Patcharee

25 ต.ค. 2021

Patcharee

20 ต.ค. 2021

admin

20 ต.ค. 2021

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Witthayathorn Sompor

16 ก.ย. 2021

Sayamrat Kulpradit

10 ส.ค. 2021


นายสมพงศ์ พรมจันทร์
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

admin

14 ต.ค. 2021

Sayamrat Kulpradit

2 ก.ย. 2021

Sayamrat Kulpradit

23 ส.ค. 2021

Sayamrat Kulpradit

6 ส.ค. 2021

กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

admin

20 ต.ค. 2021

จดหมายข่าว สพป.เชียงใหม่ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน
ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ติดต่อเราได้ที่ : 053-112333

โทรสาร 053-112677
https://www.chiangmaiarea1.go.th
ict@chiangmaiarea1.go.th

หมายเลขภายใน

📞 ต่อ 284 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
📞 ต่อ 101-102 : กลุ่มอำนวยการ
📞 ต่อ 701-703 : กลุ่มนโยบายและแผน
📞 ต่อ 201-203 : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 222 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

📞 ต่อ 301-304 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
📞 ต่อ 104-106 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
📞 ต่อ 401-404 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 282 : หน่วยตรวจสอบภายใน
📞 ต่อ 503 : กลุ่มกฎหมายและคดี