การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จาก นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สอศ. โดยนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายวิริยะ วรายุ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบในงานนโยบาย ได้แก่ 1.โครงการโรงเรียนคุณภาพ 2.พาน้องกลับมาเรียน 3.ความปลอดภัยในสถานศึกษา 4.หนี้สินครู และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนบ้านดอนปิน โรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting