การนำเสนอสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการสร้างคนดีสู่สังคม “โครงงานคุณธรรม”

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต1 พร้อมด้วย ดร.อุทัย ปัญญาโกญ รักษาการผอ.กลุ่มนิเทศฯ, ศน.จินดาภา ละฟู่ ร่วมรับชมการนำเสนอสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการสร้างคนดีสู่สังคม “โครงงานคุณธรรม” โดยให้โรงเรียนในสังกัดได้นำเสนอคลิปสั้นการจัดทำโครงงานคุณธรรมสำหรับสถานศึกษา โดยมี พระอาจารย์ดร.พงศ์ศักดิ์ ชิปปาภิญโญ พระวิทยากร และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้เติมเต็มสื่อสร้างสรรค์ในโครงงานคุณธรรม ณ ห้องประชุม CMIAREA1 Studio สพป.เชียงใหม่ เขต1