การประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาและห้องเรียนนวัตกรรมความเป็นสู่นวัตกร

วันที่ 7 เมษายน 2564 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธะานเปิดงานการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา และห้องเรียนนวัตกรรมสู่ความเป็นนวัตกร ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการวำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีนวัตกรรมทางการศคึกษาเพื่อใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นนวัตกร เพื่อให้สอดคล้องกับวิทัศน์ของเขตพื้นที่
การศึกษา

: รูปภาพพิ่มเติม