การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ได้มอบป้าย (์No Gift Policy) “การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1