การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้และการถอดบทเรียนสู่1โรงเรียน1นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต

วันที่ 3 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้และการถอดบทเรียนสู่1โรงเรียน1นวัตกรรมต่อต้านการทุจริตโดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม จำนวน 70 คน ทั้งนี้นางสุนิทรา พรมมล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมวชิรธาร โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น