การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา (Evaluation Team) ตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี รอบที่ 1

วันที่ 10 มิถุนายน 2564  ดร.รตนภูมิ  โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา (Evaluation Team) ตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี รอบที่ 1 จำนวน 6 สพท. ผ่านระบบ VDO Conference Google Meet ณ ห้อง CM Area1 Studio สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ,สพม.ลำพูน ลำปาง คณะกรรมการประเมิน โดยมี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, งานพัฒนาบุคลากร เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ