การร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ.2565

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ.2565 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดเจ็ดยอด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่