รายงานผลความพึงพอใจการบริการเรื่องการสั่งซื้อแบบพิมพ์ราชการ (กรณี สพป.เชียงใหม่ เขต1 เป็นผู้ดำเนินการ)