การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2565

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2565 โดยมีนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ และนายเสน่ห์ รัขฎา รองผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 1 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และจนท.พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมฯ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว PA ทำอย่างไรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก้าวไปให้ตรงจุด จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ เรือนคุ้ม โรงแรมเชียงใหม่คุ้มภูคำ