การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน

โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน สังกัด สพม.น่าน ร่วมกับชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ฯลฯ ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sagr2022.ga/ หรือที่ ครูธัญวัฒน์ กาบคำ โทรศัพท์ 089 8501383