กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยทำบุญถวายวัด ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดแม่หยวก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมและร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เป็นประจำทุกปี