กิจกรรมประเพณีวิถีไทย เทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมประเพณีวิถีไทย เทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2565 โดยในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2565