กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลผู้ชนะเลิศ,รองชนะเลิศ การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ในการป้องกันการทุจริต (ประกวดแต่งเพลงเขตสุจริต)

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ,รองชนะเลิศ ในการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ในการป้องกันการทุจริต (ประกวดแต่งเพลงเขตสุจริต) โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชานพวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1