กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ครูผู้ทรงคุณค่า) จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ (ครูผู้ทรงคุณค่า) จังหวัดเชียงใหม่ : สพป.เชียงใหม่ เขต1 – เขต 6 และ สพม.เชียงใหม่ โดยผ่านระบบออนไลน์ ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 – 6 และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกอำเภอ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1IFGtSYT3JXWLiibRJPAUWmTBMEJi6hc3?usp=sharing