กิจกรรมรำลึกวันครู ปี 2565 โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในงานรำลึกวันครู ปี 2565 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่