กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีและร่วมส่ง ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

วันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 นำคณะทีมบริหารองค์กร,บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 ร่วมแสดงความยินดีและร่วมส่ง ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก