กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน สัปดาห์นี้ ดำเนินกิจกรรมโดย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อจากนั้น ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้พบปะและแจ้งข้อราชการสำคัญ ประจำสัปดาห์แก่บุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1