กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วย นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ , นายเสน่ห์ รัชฎา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน สัปดาห์นี้ดำเนินกิจกรรมโดยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางการปฏิบัติงานของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แก่ทีมบริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1