กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร : กิจกรรม 5 ส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำโดย นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร : กิจกรรม 5 ส หนึ่งในกิจกรรมเขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. โดยให้แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และนำพาบุคลากรร่วมการจัดกิจกรรม 5 ส ภายในกลุ่ม/หน่วย บริเวณอาคารสำนักงาน โดยพร้อมเพรียงกัน