กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร: “สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมใจลดภัยสิ่งแวดล้อม”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำโดย นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร : สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมใจลดภัยสิ่งแวดล้อม หนึ่งในกิจกรรมเขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยให้แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงค์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ) มาบรรยายให้ความรู้การดำเนินงานตามมาตรการการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ และแนวทางการดำเนินงานสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)