กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การศึกษาดูงานจาก สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายวิริยะ วรายุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดย ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1