กิจกรรมแสดงความยินดีท่านผอ.ดร.อวยชัย ศรีตระกูล วาระการได้รับบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

วันที่ 2 กันยายน 2564 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 เป็นในพิธีร่วมแสดงความยินดี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พร้อมกันนี้มีผู้ร่วมแสดงความยินดีประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต2 – เขต6 ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ , รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย,ศึกษานิเทศก์,บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต1