คณะผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต1 ให้ข้อเสนอแนะและกลั่นกรองตรวจสอบข้อมูลการเปิดเผยสาธารณะ OIT ในการประเมิน ITA Online ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมบริหารองค์กร, คณะทำงานขับเคลื่อน ITA Online ร่วมประชุมเพื่อรายงานการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1