รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 64 (งวดที่ 2)