ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาโท มร.เชียงใหม่ ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2563  ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปฐมนิเทศและบรรยายพิเศษการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 13 คน  โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  เป็นวิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1