ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านจันทร์

วันที่28 มีนาคม 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมพงศ์ พรมจันทร์ (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่